Mitt konto
What Are You Looking For?
MIN VARUKORG
Varukorgen

Villkor

1. Sekretess

Den personliga information som Urbanista samlar in för att köpet ska kunna genomföras kommer endast att användas i detta syfte samt för kundsupport. Informationen kommer inte att lämnas ut till utomstående. 

2. Lagring och åtkomst till avtalsstexten

Avtalet lagras i Urbanistas system och kunden kan när som helst läsa Villkoren på den här webbsidan.

3. Fraktkostnad och leveranstid

Vi på Urbanista vill erbjuda våra kunder bästa möjliga upplevelse och valuta för pengarna, så vi erbjuder gratis frakt var du än befinner dig!

  • LEVERANS INOM EU (2-5 dagar)

  • LEVERANS TILL USA, NORDAMERIKA (4-6 dagar)

  • LEVERANS TILL ÖVRIGA VÄRLDEN (4-6 dagar)

Fakturor skall innehålla priset för varorna samt kostnaden för eventuella övriga tjänster, såsom: paketering, frakt, moms vid tiden för fakturering, etc.

4. Ingå avtal

Presentationen av produkter i onlinebutiken utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande, utan endast en inbjudan att beställa. Alla inbjudningar att beställa i onlinebutiken gäller "så länge lagret räcker", såvida inget annat anges för individuella produkter. Med reservation för fel.

Genom att klicka på knappen "Slutför köp" ingår du ett bindande avtal att köpa produkten/produkterna på beställningssidan. Vi accepterar din beställning genom en orderbekräftelse via e-post eller genom leverans av produkten inom fem dagar. Inget köpeavtal kan ingås för produkter som inte står med i orderbekräftelsen,

5. Kundens returrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom fjorton dagar utan att ange en anledning. Återkallelseperioden är fjorton (14) dagar från datumet du eller en tredje part anlitad av dig som inte är transportör av produkten tar emot den. För att du ska kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att utträda ur avtalet genom ett entydigt uttalande (t.ex. via brev, fax eller e-post) där du skriver ditt namn, adress och, om tillämpligt, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

Tidsgränsen för ångerrätten anses uppnådd om underrättelsen om beviljandet att utnyttja ångerrätten skickas innan tidsgränsen löpt ut.


Effekter av upphävande

Om du upphäver avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar du gjort, utan dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter att vi tagit emot din önskan om upphävning. Såvida inget annat anges kommer vi att använda samma betalningsmetod som användas i den ursprungliga transaktionen för att göra återbetalningen; du kommer under inga omständigheter att behöva betala några extraavgifter för detta. Vi har rätt att vänta med att göra återbetalningen tills vi tagit emot den returnerade varan eller att vi sett en bekräftelse på att varan skickats, beroende på vilket som sker först.

Du måste returnera eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart, eller allra senast fjorton (14) dagar från datumet du informerade oss om upphävande av köpeavtalet.  Tidsgränsen anses mött om du skickar varan innan 14-dagarsperioden löpt ut. Du är själv ansvarig för returportot.

Du kommer endast att hållas ansvarig för eventuell värdesänkning av varan till följd av hantering som inte anses nödvändig för att testa varans kvalitet, egenskaper och funktion.

För mer information om hur du returnerar din vara hänvisar vi till vår leverans- och retursida.

Returrätten gäller inte om förseglingen brutits av kunden eller för specialbeställningar som reservdelar specifikt tillverkade eller beställda åt kunden. Vidare gäller ingen returrätt för onlinetjänster (t.ex. mjukvara för nedladdning) eller för varor som på grund av sin karaktär inte är anpassade för returnering.  


6. Garanti för defekter

Kunden har rätt till ersättning för alla defekter som uppstår under garantiperioden. Där ersättning definieras som ersättning av produkt skall kunden returnera den defekta produkten inom fjorton (14) dagar efter att besked om produktersättning mottagits. Retur inom denna 14-dagarsperiod är tillräckligt för att möta tidsgränsen. Om Urbanista inte mottager varan innan tidsgränsen löpt ut har Urbanista rätt att begära kompensation för varan genom samma betalningsalternativ som köpet gjorts med, såvida det inte är kundens eget fel att returen är försenad.

Annullering, reducering av inköpspris, kompensation för skador och utgifter.

Dessutom har kunden rätt till annullering av köp samt reducering av inköpspriset för alla defekter som sker under garantiperioden, förutsatt att de rättsliga kraven möts. Rättigheterna för kompensation för skador eller utgifter är begränsade i enlighet med ansvarsbegränsningarna i avsnitt 7 av dessa Villkor.

Om kunden önskar ersättning för en defekt produkt och produkten anses kunna repareras skall reparationen bedömas som underkänd först efter två misslyckade försök.  Fall där fastställandet av en tidsgräns inte är nödvändigt enligt lag påverkas inte.

Underrättelse om retur vid defekter:

Om du vill begära reparation eller ersättningsprodukt kontaktar du: [email protected]

7. Begränsning av ansvar

  1. I händelse av grov vårdslöshet hos Urbanista eller en representant eller ställföreträdande åt Urbanista, samt i händelse av allvarlig skada eller dödsfall, skall Urbanista hållas ansvarigt enligt de rättsliga villkoren. I alla övriga händelser skall Urbanista hållas ansvarigt i enlighet med produktansvarslagen (Product Liability Act) samt för överträdelse av sina avtalsskyldigheter, eller om Urbanista har undanhållit en defekt eller åtagit sig en garanti med hänsyn till kvaliteten av den levererade produkten. Anspråk för skador till följd av avtalsbrott skall dock begränsas till skador som anses normala för denna typ av avtal, såvida inte ytterligare något undantag som tas upp i de första två meningarna samtidigt gäller.

  2. Urbanista skall inte hållas ansvariga för skador och defekter som uppkommit till följd av felaktigt användande, bruk eller lagring, vårdslös eller felaktig skötsel, överanvändning, eller felaktig reparation av en icke-auktoriserad reparatör. Urbanista skall heller inte hållas ansvariga för skador på produkter som orsakats av felaktig installation eller felaktig montering av tillbehör.

  3. Så länge Urbanistas ansvar är begränsat eller exkluderat gäller detta även personligt ansvar hos anställda samt deras representanter och ställföreträdare.

  4.  Bestämmelserna ovan måste förhålla sig till bevisbördan.

8. Verkställandets plats / jurisdiktionens plats / lagval

Verkställandets plats
Om kunden är konsument gäller de lagstadgade bestämmelserna.
Om kunden är entreprenör, en offentlig fond eller offentligt företag skall verkställandets plats endast vara platsen för registrering hos Bolagsverket för Urbanista AB, Stockholm, Sverige.

Lagval
Alla rättsliga transaktioner utförda av Urbanista AB med sina kunder styrs av svensk lagstiftning utan tillämpning av internationell handelsrätts bestämmelser om rättslig konflikt.