Mitt konto
What Are You Looking For?
MIN VARUKORG
Varukorgen

Garanti

Urbanista begränsad ettårsgaranti

Alla Urbanistas hörlurar är designade och tillverkade för att möta höga krav och ge bästa möjliga kundupplevelse.

Vi är dedikerade i vår strävan att enbart producera högkvalitativa produkter som använder den senaste teknologin. I sällsynta fall kan det dock hända att elektroniska produkter inte fungerar på grund av tillverkningsfel. Därför erbjuder vi ett (1) års garanti från datumet du gör ditt köp vilken täcker material- och tillverkningsdefekter.

Urbanista AB garanterar härmed att produkten vid normal användning håller sig fri från material- och tillverkningsdefekter i ett (1) år från och med köpdatumet. Ersättningsgarantin gäller endast om bevis på inköp där köpdatumet framgår visas upp. 

Hur fungerar det? Om du tycker att produkten är defekt packar du försiktigt ner den i originalförpackningen och återlämnar den till återförsäljaren med bifogat bevis på inköp. Din auktoriserade återförsäljare kommer att ersätta produkten såvida en material- eller tillverkningsdefekt kan fastställas. Om din auktoriserade återförsäljare inte skulle ha varan på lager förser Urbanista AB dig med en ny produkt.  

Denna begränsade garanti gäller inte om varan missbrukats eller felanvänts (inte använts enligt Urbanistas instruktioner), eller för slitage, felaktiva inkopplingar, force majeure eller icke-auktoriserade reparationer. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa garantivillkor skall göras upp inom ett (1) år från att anspråket görs. 

Urbanista AB skall inte hållas ansvariga för speciella, indirekta, oförutsedda eller påföljande skador som resulterar ur användandet eller oförmågan att använda produkten, oavsett på vilken lagprincip anspråket görs. 

Garantin ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter vilka varierar från land till land. Garantin begränsar inte konsumentens rättigheter enligt gällande lagar. 

Denna produkt skall inte kastas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på speciella återvinningsstationer för elektronik och elektronisk utrustning. Denna produkt tillverkades efter den 1 juni 2016.


Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varningar

 • Ej lämplig för barn under tre år: innehåller små delar som kan innebära kvävningsrisk.

 • Ställ in volymen lågt när du sätter i hörlurarna.

 • Långtidsexponering av hög musik eller höga ljud kan leda till hörselskador. Det är bäst att undvika höga volyminställningar när du använder dessa hörlurar, framför allt under längre perioder.

 • Använd inte de här hörlurarna när du kör bil, cyklar, hanterar maskiner av olika slag eller när din oförmåga att uppfatta ljud kan innebära en fara för dig själv eller personer i din närhet.

Varningar

 • När du använder dessa hörlurar begränsas din förmåga att uppfatta ljud runt omkring dig, oavsett volyminställning. Var försiktig när du använder dessa hörlurar.

 • Tappa inte hörlurarna, sätt dig inte på dem och låt dem inte komma i kontakt med vatten.

 • Vadderingen som finns i hörlurarna kan nötas ut med tiden. Se till att du alltid använder lämplig vaddering.

Urbanistas garanti gäller inte för:

 • Defekter och skador som uppkommer av att du tappar hörlurarna, mekaniska skador, smuts, öronvax, fukt, kemiska produkter, onormala slagskador, förlust, stöld, eldsvåda eller force majeure

 • Modifiering eller reparation genomförd av dig eller tredje part utan Urbanistas godkännande

 • Estetiska förändringar, defekter och skador som ett resultat av vanlig användning och slitage

Urbanista godkänner inga anspråk där orginaldokumentationen ej bifogas. För att få produkten lagad eller ersatt med hjälp av denna begränsade garanti måste du returnera produkten tillsammans med följande:

 • En kort beskrivning av problemet/defekten

 • Bevis på inköp (t.ex. kvitto eller kopia av banktransaktion)

 • Ditt namn, adress, e-post och telefonnummer

Returnera produkten tillsammans med dokumentationen till:

Urbanista AB

Mäster Samuelsgatan 10

111 44 Stockholm

Sverige


OBS: Kunden ansvarar själv för returportot. Om du vill spåra din returförsändelse hör du med ditt logistikföretag/postkontor.